Văn bản pháp quy
Hỏi đáp
Người tìm việc
Việc tìm người

TIN TỨC » Tin xây dựng phát triển tổ chức

Tập huấn các chính sách liên quan đến quyền của người khuyết tật và Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững

Trong 2 ngày 02 và 03-8, với sự hỗ trợ của Trung tâm hành động vì sự phát triển cộng đồng (ACDC), Hội Người khuyết tật (NKT) thành phố Đà Nẵng tổ chức lớp tập huấn về các chính sách liên quan đến quyền của người khuyết tật và Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững cho các cán bộ nòng cốt của các cấp Hội.

Tham dự lớp tập huấn có 34 học viên là cán bộ Hội các cấp, trong đó có 5 học viên là người trầm cảm và đại biểu khách mời đến từ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng.
Mục đích của lớp tập huấn nhằm chia sẻ những thông tin và chiến lược quan trọng về công tác thực thi Luật Người khuyết tật với các lãnh đạo tại địa phương. Đồng thời xây dựng một đội ngũ cán bộ hoạt động vì quyền của NKT có hiểu biết sâu rộng về những quyền theo Pháp luật và sẽ sử dụng những hiểu biết đó để tiếp cận với quyền của chính mình tại địa phương.
Trong thời gian hai ngày, các học viên sẽ được nghe báo cáo viên cấp vùng của Dự án Rightsnow! Việt Nam cung cấp các nội dung về: Công ước Liên hiệp quốc về quyền của người khuyết tật (CRPD) và Đạo Luật người Mỹ khuyết tật (ADA); Tổng quan về Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững; Mối liên quan của Chương trình nghị sự 2030 đến cộng đồng người khuyết tật… Bên cạnh đó, học viên được cung cấp kiến thức và tiến trình thực thi của Luật Người khuyết tật Việt Nam. Đồng thời, đại diện Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng cũng chia sẻ về những chính sách bảo trợ xã hội, chăm sóc sức khỏe, văn hóa thể thao và du lịch đã được thực thi theo Luật người khuyết tật tại Đà Nẵng.
Đăng Trung


Các bản tin khác :