Văn bản pháp quy
Hỏi đáp
Người tìm việc
Việc tìm người

TIN TỨC » Tin xây dựng phát triển tổ chức

Tập huấn Kỹ năng chuẩn bị và điều hành cuộc họp

Thực hiện dự án: “Nâng cao năng lực và phát triển mạng lưới tổ chức hội/nhóm người khuyết tật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” do Quỹ Abilis-Phần Lan tài trợ. Ngày 5-6 tháng  11 năm 2019, tại hội trường Trung tâm công tác xã hội-64 Đống Đa-Hải Châu. Hội Người khuyết tật (NKT) thành phố Đà Nẵng tổ chức Tập huấn Kỹ năng chuẩn bị và điều hành cuộc họp cho cán bộ 10 chi hội xã, phường đã được thành lập.

 

Sau khóa tập huấn, các học viên sẽ thiết kế được một chương trình cuộc họp chi hội người khuyết tật, huy động sự tham gia của thành viên cũng như đảm bảo tính dân chủ trong quá trình điều hành họp chi hội người khuyết tật

Đình Hải


Các bản tin khác :