Văn bản pháp quy
Hỏi đáp
Người tìm việc
Việc tìm người

TIN TỨC » Tin xây dựng phát triển tổ chức

TẬP HUẤN KỸ NĂNG PHÁT HUY NỘI LỰC

Lớp tập huấn "Kỹ năng phát huy nội lực"

Nhằm tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ các đơn vị thành viên trực thuộc hiểu được vai trò của các bên liên quan, khám phá các nguồn lực và cơ hội phát triển tổ chức bằng phương pháp tiếp cận phát triển cộng đồng dựa vào nội lực (ABCD). Ngày 7 tháng 8 năm 2014, trong khuôn khổ của dự án “Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ và phát triển tổ chức Hội” do Fida International tài trợ. Hội Người khuyết tật thành phố Đà Nẵng phối hợp với Trung tâm khuyết tật và phát triển DRD Việt Nam tổ chức khóa tập huấn ”Kỹ năng phát huy nội lực” tại khách sạn Cherie Đà Nẵng, tham gia lớp tập huấn gồm 35 cán bộ đến từ các đơn vị thành viên trực thuộc Hội NKT thành phố. Trong 2 ngày các học viên được Thạc sỹ Nguyễn Văn Cử chia sẽ nhiều nội dung cụ thể, thực tế giúp các học viên vững vàng, tự tin hơn trong công tác huy dộng nguồn lực sẵn có đặc biệt là giúp cán bộ cơ sở thực hiện các nhiệm vụ cơ bản trong quá trình tổ chức các hoạt động tại địa phương.

Công Nghiêm 

 

 

Các bản tin khác :