Văn bản pháp quy
Hỏi đáp
Người tìm việc
Việc tìm người

GIỚI THIỆU

Ban lãnh đạo hội

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH

 

STT

TÊN

CHỨC DANH

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

1

Trương Công Nghiêm

Chủ Tịch- Ủy Viên BTV

43-Phan Phu Tiên

0905124452

nghiemct@gmail.com

2

Đặng Hương Giang

Phó Chủ Tịch- Ủy Viên BTV

138 Đống Đa – Đà Nẵng

0904106601

danggiangvn@gmail.com

3

Trần Đình Hải

Phó Chủ Tịch- Ủy Viên BTV

Liên Chiểu

01683364272

dinhhaihoinkt@gmail.com

4

Trần Đăng Trung

UV Thường trực

Hải Châu

01222249231

trungdang1186@gmail.com

5

Lê Ngọc Thưởng

Ủy Viên BTV- Ủy Viên BCH

138 Đống Đa – Đà Nẵng

0983.890980

lethuong.design@gmail.com

6

Nguyễn Bồi

Ủy Viên BTV- Ủy Viên BCH

Khuê Trung

01277233185

khuyettatcamle2011@gmail.com

7

Nguyễn Thị Thu

Ủy Viên BTV- Ủy Viên BCH

740-Lê Văn Hiến

0905140396

thanhthubakery@gmail.com

8

Đặng Thị Ngọc Ánh

Ủy Viên BTV- Ủy Viên BCH

54b/Bùi Thị Xuân

0905169274

tamthienkhuyettat@gmail.com

9

Nguyễn Thị Đăng

Ủy Viên BCH

Hòa Khương

0935928023

dangnt09@yahoo.com.vn

10

Huỳnh Xuân

Ủy Viên BCH

Tổ 5 P. Mân Thái

0905456858

huynhxuanhnktsontra@gmail.com

11

Hồ Thanh

Ủy Viên BCH

Tổ 25 P. Hòa Hiệp Nam

0934711615

hothanh29@gmail.com

12

Phạm Sáu

Ủy Viên BCH

Tổ 7- Thanh Khê Đông

0917656512

phamsaunkt@gmail.com

13

Nguyễn Xuân Bách

Ủy Viên BCH

Hòa hải

0978322252

giabachnhs@gmail.com

14

Mai Công Khôi

Ủy Viên BCH

K307/27A Phan C Trinh

01223479005

clbkhiemthinh@gmail.com

15

Huỳnh Thị Mỹ Dung

Ủy Viên BCH

Hòa Minh

0947459498

mydungctd@gmail.com

16

Lê Thị Diệu Châu

Ủy Viên BCH

320 Trưng Nữ Vương

0962308119

Hnm.danang@gmail.com

17

Đặng Thiện Tùng

Ủy Viên BCH

89 Nguyễn Du

01263676761

dangtungdd@yahoo.com.vn