Văn bản pháp quy
Hỏi đáp
Người tìm việc
Việc tìm người

Hội NKT Quận Cẩm Lệ » Tin tức

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI NKT QUẬN CẨM LỆ


Nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ I (2012- 2016); đề ra phương hướng hoạt động của Hội nhiệm kỳ II (2016 – 2021) và bầu BCH nhiệm kỳ mới để Hội hoạt động có hiệu quả; vào ngày 17/6/2016 tại hội Trường quận uỷ quận Cẩm Lệ, Hội NKT quận Cẩm Lệ đã tổ chức Đại hội đại biểu khoá 2, nhiệm kỳ 2016-2021. Đại hội vinh dự được đón tiếp đồng chí Trần Văn Phi_Uỷ viên BTV quận uỷ_Phó chủ tịch Thường trực UBND quận Cẩm Lệ và nhiều đồng chí lãnh đạo các phòng ban chuyên môn, lãnh đạo UBND các phường, Hội đoàn thể…
Trong bài phát biểu của mình, Lãnh đạo Hội NKT thành phố và Lãnh đạo UBND quận đều trăn trở trong vấn đề giải quyết cho quận Hội có được văn phòng làm việc và có phụ cấp cho các cán bộ chuyên trách tại quận Hội để giúp quận Hội có đủ điều kiện phát triển mạnh mẽ, đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho NKT trên địa bàn quận
. Đại hội đã thống nhất 100% với danh sách 9 UV BCH, 3 thành viên BKT, ông Nguyễn Bồi tái đắc cử làm chủ tịch Hội.

Đăng Trung 

Các bản tin khác :