Văn bản pháp quy
Hỏi đáp
Người tìm việc
Việc tìm người

HỎI ĐÁP »

Hãy nêu các thủ tục cần thiết để được hưởng trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng dành cho người khuyết tật?

Hãy nêu các thủ tục cần thiết để được hưởng trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng dành cho người khuyết tật?

Hãy nêu các thủ tục cần thiết để được hưởng trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng dành cho người khuyết tật?

Hãy nêu các hồ sơ cần thiết để được hưởng trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng dành cho người khuyết tật?

Đối tượng nào được hưởng trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng dành cho người khuyết tật?

Trường hợp nào được đề nghị xác định lại mức độ khuyết tật?

Giấy xác nhận khuyết tật có hiệu lực khi nào?

Giấy xác nhận khuyết tật gồm những nội dung gì?

Muốn xác định mức độ khuyết tật phải làm thủ tục gì?

Việc xác định mức độ khuyết tật được thực hiện theo phương pháp nào?

Hội đồng xác định mức độ khuyết tật có trách nhiệm gì?

Hội đồng xác định mức độ khuyết tật gồm những ai?

Việc xác định mức độ khuyết tật thuộc trách nhiệm của cơ quan nào?

Thế nào là xác định mức độ khuyết tật?

Những hành vi nào bị nghiêm cấm liên quan đến vấn đề khuyết tật?

Pháp luật quy định như thế nào về chính sách thông tin, truyền thông, giáo dục về vấn đề khuyết tật?

Ngày người khuyết tật Việt nam là ngày nào?

Thế nào là Quỹ trợ giúp người khuyết tật?

Tổ chức như thế nào được gọi là tổ chức của người khuyết tật? tổ chức như thế nào được gọi là tổ chức vì người khuyết tật?

Gia đình có trách nhiệm gì đối với người khuyết tật?